Konsulttjänster


Cellwa AB kan hjälpa till med utredningar om förbättringar och dimensioneringar av befintliga och nya renserier.

Vi kan bl.a stå till tjänst med följande:
  • Utreda kapacitetshöjningar på befintliga renserier
  • Ta fram vad som måste göras för att kunna öka kapaciteten på befintliga bark- och flishanteringssystem
  • Utreda nya och befintliga flissållningssystem
  • Lämna förslag till förändringar för att erhålla bättre kvalitet av slutprodukten
  • Utreda vattensystem för att minska utsläppen