Om företaget


Cellwa AB startades för att Nordisk skogsindustri skall kunna ha en samarbetspartner som klarar av att skräddarsy tekniska lösningar för hantering av massaved samt för att leverera renserier som inte släpper ut något förorenat vatten.

Som ansvariga för Cellwa AB har vi, Per-Gustav Jonasson och Marie Edin, en erfarenhet av försäljning, konstruktion och projektledning till cellulosaindustrin sedan början av 1980-talet. Detta tillsammans med det samarbete vi har med Procero AB, gör oss starka och förberedda för vår marknad.