Vattenhantering


Vi har tagit fram ett tillvägagångssätt för att inte släppa ut något vatten från renseriet.
Tekniken bygger på en analys av befintliga vattenhanteringssystem, för att utifrån den utvärderingen ta fram de eventuella förändringar som krävs i renseriet för att sedan kunna rena vattnet i den omfattning att de går att återanvända. Systemet kan användas både på barkpress- och cirkulationsvatten.