Vattenhantering


Vi har tagit fram ett tillvägagångssätt för att inte släppa ut något vatten från renseriet. Tekniken bygger på en analys av befintliga vattenhanteringssystem, för att utifrån den utvärderingen ta fram de eventuella förändringar som krävs i renseriet för att sedan kunna rena vattnet i den omfattning att de går att återanvända. Systemet kan användas både på barkpress- och cirkulationsvatten.

Exempel på vattenhanteringsutrustningar som vi har i vårt produktprogram:

  • Urvattnare
  • Stentransportörer
  • Stenfällor
  • Sandavskiljningsutrustning
  • Tankar

Genom underleverantörer levererar vi även pumpar, step screen, Roto-siever, centrifuger etc.
 

Produktexempel - egentillverkade produkter

Klicka på bilderna för en förstoring

 

 

Urvattnare

Cellwa AB har en utvecklad typ av urvattnare vilket är mycket servicevänlig och har en mycket hög tillgänglighet och funktionalitet.
 

Sedimeringsutrustning

Cellwa AB uppgraderar befintliga sedimenteringsutrustningar i renserierna för att få en optimal funktion av dem. Vi kan även dimensionera och ta fram ny utrustning.

Sand- och stentransportörer

Cellwa AB har också olika typer av stentransportörer för att tillfredsställa de olika behov som förekommer.
 

Stenfällor

Cellwa AB har både hydraliska och pneumatiska stenfällor i sitt produktprogram.
  

Värmeväxlare

Cellwa AB har erfarenhet att ta fram de överföringseffekter som behövs på värmeväxlarna. Vi har erfarenhet av både vatten-vatten och  ånga-vatten värmeväxlare.
   

 

 


 

Produktexempel - från underleverantörer 

 

Step screen 

Step screen Cellwa AB har erfarenhet av att installera och dimensionera Step-Screen för olika behov.
 

Silar

Cellwa AB har kunskap om att installera silar i renserier för att kunna få en bättre kvalitet på vattnet.
  

Centrifruger

Cellwa AB har kunskap om att installera centrifuger i renserier för att kunna få en mycket bra partikelurskiljning på vattnet i renseriet.