Vedhantering


Vi som startat Cellwa AB har en tämligen lång bakgrund inom pappers- och massaindustrin.
Vi har arbetat i denna bransch sedan början av 80-talet. Vilket gör att vi har en bred erfarenhet som ger oss möjlighet att skräddarsy lösningar för varje separat kund.

Produktexempel - egentillverkade produkter

Klicka på bilderna för en förstoring

Upptiningstransportörer

Cellwa AB har tagit fram en upptiningstransportör som har låga underhållskostnader på grund av matrialvalet och servicevänligheten. Sten och sand spolas ur i stort sett direkt då det kommer till botten.
 

Bandtransportörer för ved

Cellwa AB har utvecklat en bandtransportör för ved där låga underhållskostnader och en lättservad produkt är det väsentliga.

Rullbanor

Cellwa AB's rullbana är konstruerad för maximal barkavskiljning till minimal vedförlust och samtidigt för att vara servicevänlig med hög driftstillgänglighet.
 

Inmatningstransportör till hugg

Cellwa AB har tagit fram en inmatningstransportör till hugg som skall optimera funktion och servicevänlighet. Bl.a. kan nämnas utbytbara slitskenor, sidodrifter i utbytesenheten och huvuddrift med vändbar drivtrumma.
  

Skraptransportörer

Cellwa AB har utformat en skraptransportör med utbytesbara slitagedelar och material som minimerar slitaget.
 

Vedbord

Cellwa AB har utformat ett vedbord med maximal funktion till optimal servicevänlighet och med utbytbara slitagedelar.
  

Upptiningsbord

Cellwa AB har tagit fram ett upptiningsbord som har både optimerat tvätteffekt och upptining samtidigt som ett minimalt slitage.
 

Vedordnare

Cellwa AB har tagit fram en vedordnare med en hög servicevänlighet och som håller nere ljudnivån ifrån veden i vedordnaren.